Opći uvijeti

U slučaju pristupa i korištenja domene www.fotodm.hr i svih povezanih poddomena (dalje u tekstu: „Studio DM weddings“) te pripadajućeg sadržaja (primjerice: tekst, fotografije, audiovizualna djela), aplikacija i usluga koje se omogućavaju putem Studio DM weddings bez obzira na način korištenja, Korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu web stranica u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja (dalje u tekstu: „Uvjeti), a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja i uporabe web stranica Studio DM weddings vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

Studio DM weddings pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web stranica u svako doba, uključivo i pristup web stranicama, Studio DM weddings pridržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uvjeta.

Korištenjem sadržaja web stranica Studio DM weddings korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Dokumenti, fotografije i ostala video i audio vizualna djela te podaci i informacije objavljeni na web stranicama Studio DM weddings ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

 

Cookies(Kolačići)

Cookies(Kolačići) je dio informacija spremljenih na vaše računalo, mobitel ili tablet, koje mogu biti dostavljene neposredno od strane web stranice koju posjetite ili u suradnji i za potrebe web stranice od treće strane. Više o Cookies(Kolačići)...